Saturday, 9 July 2016

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೀಲರತ್ನ ಪತ್ತೆ

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೀಲರತ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರತ್ನದ ತೂಕ49 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದ್ದು ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 10 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (ರು.650 ಕೋಟಿ) ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರತ್ನಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ರತ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಜ್ರಗಳ ನಗರ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಇದುವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೀಲಿ ರತ್ನದ ತೂಕ 1,395 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ರತ್ನಕ್ಕೆ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಫ್ ಆಡಂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.


No comments:

Post a Comment