Friday, 8 July 2016

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರವಿವರ್ಮ ಚತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ

 ಚಿರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌಜಿಯಾಬಾದ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆಶ) ಇವರು ನಡೆಸಿದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ2016ರಲ್ಲಿ ರವಿವರ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಮಯಾ ಎಸ್.ರಾವ್. ಆಶಿಷ್.ಎನ್. ವಿದಾರ್ಥಿಆಚಾರ್ಯ.ಸೃಜನ್. ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ. ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪಧಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು
  

No comments:

Post a Comment